Audyt operacyjny

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw prężnie rozwija swój biznes tracąc przy tym kontrolę nad pracownikami czy procesami wewnątrzorganizacyjnymi.

W Liger Consulting pomagamy skupić się na rozwoju. Dowiesz się jak zapanować nad ryzykiem i firmą poprzez wdrożenie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej, a w nieco dłuższej perspektywie czasu poprawisz płynność finansową firmy oraz podniesiesz poziom kultury i świadomości biznesowej pracowników.

Dlaczego warto zwrócić się do Liger Consulting o pomoc?

Najlepsze praktyki na rynku

 

Dzięki Liger Consulting Twoja firma ma możliwość wyboru najlepszych praktyk na rynku. Często wdrożenie choćby jednej dodatkowej kontroli (np. akceptacja listy płac) wystarczy by skutecznie zapobiec wewnętrznym wyłudzeniom w Twojej firmie.

Optymalizacja kosztów

 

Zabezpieczenie interesu firmy pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć czy zmiana procesów wewnątrzorganizacyjnych może generować dodatkowe koszty. Pomagamy zapanować nad ryzykiem i firmą jednocześnie ograniczając wysokość poniesionych kosztów.

Kompleksowa usługa

 

Często zmiana określonego procesu wymaga wprowadzenia zmian do dokumentacji wewnętrznej firmy, np. do regulaminu organizacyjnego w przypadku gdy zmienią się obowiązki pracownika. Skupiamy się nie tylko na optymalizacji procesów ale także na prawidłowym ich wdrożeniu i udokumentowaniu.

Jak działamy?

ETAP I – ANALIZA

Zaczynamy od audytu operacyjnego całej Twojej firmy

Praca polega na analizie procesów, np. zakupy, magazyn, kontrole jakościowe, sprzedaż, rozliczenia z pracownikami:

 • spotykamy się i rozmawiamy z najważniejszymi pracownikami w firmie,
 • identyfikujemy kluczowe procesy występujące w firmie,
 • identyfikujemy ryzyka finansowe, prawne i operacyjne w kluczowych procesach,
 • identyfikujemy i weryfikujemy istniejące kontrole pod względem formalnym i jakościowym,
 • identyfikujemy miejsca w kluczowych procesach firmy gdzie należałoby umieścić nową kontrolę,
 • szukamy możliwości optymalizacji procesów istniejących w firmie lub innych sposobów obniżenia kosztów lub usprawnienia działalności operacyjnej firmy.

ETAP II - RAPORT

Wynikiem analizy jest raport

Prezentujemy matrycę ryzyk występujących w wybranych procesach wraz z zidentyfikowanymi rekomendacjami do wdrożenia w podziale na źródło i priorytet powstania tejże rekomendacji:

 • źródło: np. brak kontroli, słabość istniejącej kontroli,
 • priorytet: niski, średni lub wysoki mając na uwadze ryzyko prawne, operacyjne i finansowe firmy,
 • konkretne rekomendacje do wdrożenia usprawniające procesy istniejące w firmie.

ETAP III – WDROŻENIE

Po wydaniu raportu i akceptacji pomagamy wdrożyć zalecenia poprzez

 • przygotowanie opisów do kluczowych procesów w firmie,
 • zaprojektowanie nowych optymalnych procesów w firmie,
 • zaprojektowanie nowych kontroli w miejscu gdzie występuje ryzyko,
 • zmianę wykonywania lub sposobu dokumentowania istniejących kontroli w przypadku stwierdzenia słabości,
 • przygotowanie opisów do kontroli uznanych w firmie za kluczowe.

ETAP IV – WERYFIKACJA I MONITORING

Po upływie trzech miesięcy

 • sprawdzamy czy przygotowane opisy kluczowych procesów i kontroli są zgodne z rzeczywistością,
 • weryfikujemy czy pracownicy firmy wykonują kontrole i przestrzegają zasad ich dokumentowania,
 • prezentujemy wyniki powyższej weryfikacji wraz z zaleceniami.

Chronimy Twoje dobro

Pomagamy skutecznie zabezpieczyć Twój interes w sporze z kontrahentami, pracownikami i administracją.

Żeby zyskać większą kontrolę
nad firmą i pracownikami

DZIAŁAJ NATYCHMIAST

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem przedstawionym na stronie liger.pl. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OK, ROZUMIEM