Audyt prawny

Prior tempore potior iure – znaczy pierwszy w czasie lepszy w prawie.

Przedsiębiorcy prowadzą działalność, będąc nieświadomymi ryzyka prawnego, które często wynika z braku odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej (np. regulaminu pracy, polityki zakupów) lub niekorzystnych zapisów w umowach z kontrahentami czy pracownikami.

W Liger Consulting skupiamy się na profilaktyce i pomagamy przedsiębiorstwom zabezpieczyć ich interes prawny, a przez to często i finansowy.

Dlaczego warto zwrócić się do nas o pomoc?

Profilaktyka zgodna z prawem

 

Uważamy, że znacznie lepiej jest podejmować działania profilaktyczne zamiast koncentrować się na skutkach ich zaniechania. Dzięki Liger Consulting zyskasz pewność, że dokumenty wewnętrzne w Twoim przedsiębiorstwie są zgodne z obowiązującym prawem, a przez to bezpieczne dla Ciebie i finansów Twojego przedsiębiorstwa.

Praktyczne wdrożenie

 

Jesteśmy firmą, która nie tylko przygotuje dokumentację wewnętrzną, ale także pomoże wdrożyć ją w życie przedsiębiorstwa. Na przykład wdrożenie procedury rozliczania gotówki z pracownikami jest formą zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nadużyciami. Tworzymy taką procedurę i pokazujemy, jak użyć ją na konkretnych przykładach w Twoim przedsiębiorstwie.

Najlepsze praktyki na rynku

 

Dzięki Liger Consulting Twoje przedsiębiorstwo ma możliwość wyboru najlepszych praktyk na rynku w celu zabezpieczenia swojego interesu. Często wdrożenie dodatkowego dokumentu czy procedury (np. procedura zakupów) wystarczy, by skutecznie zapobiec wewnętrznym wyłudzeniom w Twoim przedsiębiorstwie.

Jak działamy?

ETAP I – ANALIZA

Zaczynamy od audytu prawnego całego Twojej przedsiębiorstwa i analizujemy:

 • umowy z dostawcami i zleceniobiorcami,
 • wzory umów sprzedaży istniejące w przedsiębiorstwie,
 • umowy z pracownikami i handlowcami,
 • wewnętrzną dokumentację przedsiębiorstwa (regulaminy, procedury, polityki), np.:
  • regulamin pracy,
  • regulamin organizacyjny,
  • polityka ochrony danych osobowych,
  • regulamin korzystania z pojazdów służbowych,
  • procedura nakładania kar porządkowych,
  • polityka zakupów.

ETAP II - RAPORT

Produktem audytu prawnego jest raport.

Prezentujemy luki i nieścisłości względem obowiązującego prawa wraz z rekomendacjami do wdrożenia. W ich ramach wskazujemy:

 • brakujące zapisy lub te niezgodne z obowiązującym prawem w wewnętrznych dokumentach przedsiębiorstwa (np. badanie zgodności regulaminu pracy z Kodeksem pracy, umowy z kontrahentami z Kodeksem cywilnym),
 • brakujące, obowiązkowe dokumenty wewnętrzne wymagane przepisami prawa, aktualnie nieposiadane przez przedsiębiorstwo,
 • zalecane (nieobowiązkowe), wewnętrzne dokumenty zabezpieczające interes przedsiębiorstwa,
 • poziom zabezpieczenia interesu prawnego Twojego przedsiębiorstwa w razie sporów sądowych z pracownikami i kontrahentami.

ETAP III – WDROŻENIE

Po wydaniu raportu i akceptacji pomagamy wdrożyć zalecenia poprzez:

 • modyfikację istniejącej, wewnętrznej dokumentacji,
 • przygotowanie nowych dokumentów, regulaminów i polityk skutecznie zabezpieczających interes przedsiębiorstwa,
 • pomoc przy wdrożeniu w życie przedsiębiorstwa nowych regulaminów i polityk,
 • przedstawienie, jak stosować nowe regulaminy i polityki w praktyce na konkretnych przykładach w Twoim przedsiębiorstwie.

Chronimy Twoje dobro

Pomagamy skutecznie zabezpieczyć Twój interes w sporze z kontrahentami, pracownikami i administracją.

Żeby zyskać poczucie bezpieczeństwa

DZIAŁAJ NATYCHMIAST

Strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OK, ROZUMIEM