Audyt prawny

Prior tempore potior iure – znaczy pierwszy w czasie lepszy w prawie.

Firmy prowadzą działalność będąc nieświadomymi ryzyka prawnego, które często wynika z braku odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej (np. regulamin pracy, polityka zakupów) lub niekorzystnych zapisów w umowach z kontrahentami czy pracownikami.

W Liger Consulting skupiamy się na profilaktyce i pomagamy firmom zabezpieczyć ich interes prawny a przez to często i finansowy.

Dlaczego warto zwrócić się do Liger Consulting o pomoc?

Profilaktyka zgodna z prawem

 

Uważamy, że znacznie lepiej jest podejmować działania profilaktyczne zamiast koncentrować się na skutkach ich zaniechania. Dzięki Liger Consulting zyskasz pewność, że dokumenty wewnętrzne w Twojej firmie są zgodne z obowiązującym prawem, a przez to bezpieczne dla Ciebie i finansów Twojej firmy.

Praktyczne wdrożenie

 

Jesteśmy firmą, która nie tylko przygotuje dokumentację wewnętrzną ale także pomoże wdrożyć ją w życie firmy. Na przykład, wdrożenie procedury rozliczania gotówki z pracownikami jest formą zabezpieczenia firmy przed nadużyciami. Tworzymy taką procedurę i pokazujemy jak użyć ją na konkretnych przykładach w Twojej firmie.

Najlepsze praktyki na rynku

 

Dzięki Liger Consulting Twoja firma ma możliwość wyboru najlepszych praktyk na rynku w celu zabezpieczenia swojego interesu. Często wdrożenie dodatkowego dokumentu czy procedury (np. procedura zakupów) wystarczy by skutecznie zapobiec wewnętrznym wyłudzeniom w Twojej firmie.

Jak działamy?

ETAP I – ANALIZA

Zaczynamy od audytu prawnego całej Twojej firmy i analizujemy

 • umowy z dostawcami i zleceniobiorcami,
 • wzory umów sprzedaży istniejące w firmie,
 • umowy z pracownikami i handlowcami,
 • wewnętrzną dokumentację firmy (regulaminy, procedury, polityki), np.:
  • regulamin pracy,
  • regulamin organizacyjny,
  • polityka bezpieczeństwa,
  • regulamin korzystania z pojazdów służbowych,
  • procedura nakładania kar porządkowych,
  • polityka zakupów.

ETAP II - RAPORT

Produktem audytu prawnego jest raport

Prezentujemy luki i nieścisłości wobec obowiązującego prawa wraz z zidentyfikowanymi rekomendacjami do wdrożenia:

 • brakujące lub niezgodne zapisy z obowiązującym prawem w istniejących wewnętrznych dokumentach firmy (np. regulamin pracy z kodeksem pracy, umowy z kontrahentami z kodeksem cywilnym),
 • brakujące obowiązkowe wewnętrzne dokumenty ze względu na wymogi prawne, obecnie nie posiadane przez firmę,
 • zalecane wewnętrzne dokumenty (nieobowiązkowe) zabezpieczające interes firmy,
 • poziom zabezpieczenia interesu prawnego Twojej firmy w razie sporów sądowych z pracownikami i kontrahentami.

ETAP III – WDROŻENIE

Po wydaniu raportu i akceptacji pomagamy wdrożyć zalecenia poprzez

 • modyfikację istniejącej wewnętrznej dokumentacji,
 • przygotowanie nowych dokumentów, regulaminów i polityk skutecznie zabezpieczających interes firmy,
 • pomoc przy wdrożeniu w życie firmy nowych regulaminów i polityk,
 • przedstawieniu jak stosować nowe regulaminy i polityki w praktyce na konkretnych przykładach w Twojej firmie.

Chronimy Twoje dobro

Pomagamy skutecznie zabezpieczyć Twój interes w sporze z kontrahentami, pracownikami i administracją.

Żeby zyskać poczucie bezpieczeństwa

DZIAŁAJ NATYCHMIAST

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem przedstawionym na stronie liger.pl. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OK, ROZUMIEM