Polityka prywatności

 

Dane osobowe:

 

Administratorem danych osobowych jest:

Liger Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie przy ul. Władysława Jagiełły nr 1 lok. 21, 99 – 300 Kutno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000599691, NIP: 7752649296, REGON: 363609412, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł. – opłaconym w całości. Spółka prowadzi działalność gospodarczą także pod adresem ul. Marcina Kasprzaka 7 lok. 73 w Warszawie. 

 

Podawanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie oraz w zakresie udzielonej przez Państwa zgody, a także w celu realizacji przedmiotu zlecenia. Zaniechanie wyrażenia zgody może jednak uniemożliwić nam realizację zleconych przez Państwa zadań.

 

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także możecie Państwo przekazane nam dane poprawiać, prostować, uaktualniać, a także cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień, należy każdorazowo skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem email: kontakt@liger.pl, bądź pisemne na adres siedziby Administratora.

 

Oświadczamy, że podejmujemy najdalej idące kroki aby Państwa dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745), Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), a także na bieżąco podejmujemy działania mające na celu dostosowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane, o które Państwa będziemy prosić są danymi niezbędnymi do przyjęcia zlecenia oraz umożliwienia wzajemnej komunikacji tj. imię, nazwisko, adres, adres - email, numer telefonu, NIP, ewentualnie nazwę firmy bądź instytucji którą Państwo reprezentujecie wraz z danymi teleadresowymi.

 

Przekazane nam dane nie będą przekazywane bez Państwa zgody innym odbiorcom, jednakże może zajść konieczność ich przekazania podmiotom współpracującym z Liger Consulting sp. z o.o., w takim jednak przypadku za każdym razem będziemy się do Państwa zgłaszać z zapytaniem o wyrażenie zgody na przekazanie Państwa danych osobowych, konkretnemu podmiotowi ściśle współpracującemu z naszą firmą. Zapewniamy jednak, że Liger współpracuje z podmiotami, które na mocy oddzielnych uregulowań są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej (tajemnica radcowska, adwokacka).

 

Cookies:

 
Co to są ciasteczka (pliki cookies)?
Ciasteczka są plikami alfanumerycznym (tekstowym) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).
 
W jakim celu zbieramy cookies na naszej stronie?
Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej www.liger.pl. Wykorzystywane są one w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.
 
Czy mogę wyłączyć zbieranie cookies?
Tak. Mogą to Państwo zrobić w każdej chwili. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową, z tym zastrzeżeniem że nie będziemy w stanie Państwu zapewnić poprawnego działania naszej strony.
 
Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem przedstawionym na stronie liger.pl. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OK, ROZUMIEM