RODO Rozporządzenie UE

25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Czy Twoja firma jest gotowa?Co to jest RODO?

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. i weszło w życie 25 maja 2018 r. RODO to przede wszystkim potwierdzenie, że ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem każdego obywatela.Kogo dotyczy RODO?

Nowe wytyczne dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przepływem. Obowiązek stosowania RODO mają wszystkie firmy, które zbierają i wykorzystują dane osób fizycznych, np.: pracowników, klientów.Czy jesteś gotowy na RODO?

RODO już obowiązuje. Przygotowanie się na RODO wymaga czasiu i zaangażowania. Zaniechanie działań grozi wielomilionowymi karami finansowymi. W Liger Consulting pomagamy firmom przygotować się na zmiany. 

Dlaczego warto zwrócić się do nas o pomoc?

Kompleksowa usługa

 

Wdrożenie RODO wiąże się nie tylko z przygotowaniem w firmie nowej dokumentacji czy spełnieniem dodatkowych obowiązków wobec osób fizycznych, ale przede wszystkim z koniecznością dostosowania procesów i zaplecza technologicznego do jego standardów. W zależności od Twoich potrzeb i zasobów w Liger Consulting uczynimy wszystko to, co jest konieczne do efektywnego wdrożenia RODO.

Optymalizacja kosztów

 

RODO i ochrona danych osobowych to m.in. budowanie świadomości w Twojej organizacji, nowe procedury, odpowiednie zabezpieczenie danych, a także nowa dokumentacja wewnętrzna. Wszystko to może generować wysokie koszty. Pomagamy spełnić nowe wytyczne, ograniczając jednocześnie wysokość poniesionych kosztów. Proponujemy dwa modele współpracy. Sprawdź, jak działamy, i dowiedź się więcej.

Praktyczne wdrożenie

 

Jesteśmy firmą, która proponuje partnerskie relacje polegające w szczególności na bieżącym monitorowaniu i doradztwie we wdrażaniu zaleceń przygotowujących Twoją firmę do RODO. Nie pozostawiamy naszych klientów z długą listą zadań do wykonania.  Tworzymy procedury, szkolimy pracowników i pokazujemy, jak stosować nowe wytyczne na konkretnych przykładach w Twojej firmie.

Jak działamy?

MODEL STANDARDOWY

Główne założenia

Model Standardowy zakłada podział prac na 4 główne etapy:

Etap I – Analiza – analizujemy obowiązujący system przetwarzania danych osobowych w celu identyfikacji zasobów danych osobowych, miejsc i systemów informatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane, zabezpieczeń oraz rozumienia procesu przetwarzania i przekazywania danych. Są to działania niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie.

Etap II – Raport – wynikiem analizy jest raport, który przedstawia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ochrony danych osobowych oraz rekomendacje do wdrożenia w celu przygotowania się do RODO. Jest to także moment, aby ustalić priotytet i zakres wdrażanych zmian wynikających z przedstawionych rekmendacji.

Etap III – Wdrożenie – to efektywna współpraca nad wdrożeniem zaleceń przedstawionych w raporcie. Współpraca ta polega m.in. na opracowaniu wymaganej dokumentacji i nowych procedur,  wdrożeniu zmian w procesach przetwarzania danych, przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników, zabezpieczeniu danych w miejscach ich przetwarzania, nadzorze nad wdrożeniem rekomendacji, za które odpowiedzialni są pracownicy i prowadzenie bieżących konsultacji.

Etap IV (opcjonalnie) – funkcja inspektora ochrony danych –  wykonujemy czynności wynikających z przepisów prawa, w szczególności: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, prowadzenie szkoleń. Jest to także gwarancja zachowania efektywności wdrożonych zmian oraz bieżące doradztwo prawno-organizacyjne i stała pomoc w zakresie ochrony danych osobowych.

Dla kogo?

Ten model współpracy najlepiej sprawdza się w podmiotach, w których środowisko i świadomość ochrony danych osobowych istnieje od co najmniej kilku lat. Podmioty te chciałyby sprawdzić zgodność przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa i przygotować istniejący system ochrony danych osobowych do wytycznych RODO lub poprawić jego efektywność.

MODEL PARTNERSKI

Główne założenia

Model Partnerski zakłada podział prac na 3 główne etapy, jednak ich wykonanie jest realizowane równolegle:

Etap I – Analiza/Wdrożenie – analizujemy obowiązujący system przetwarzania danych osobowych w celu identyfikacji zasobów danych osobowych, miejsc i systemów informatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane, zabezpieczeń oraz zrozumienia procesu przetwarzania i przekazywania danych. Są to działania niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie. Nie opracowujemy odrębnego raportu z błędami i rekomendacjami do wdrożenia. Na bieżąco przedstawiamy wytyczne i opracowujemy niezbędną dokumentację. Bazując na naszym doświadczeniu, skupiamy się na najistotniejszych i najbardziej ryzykownych obszarach przetwarzania danych osobowych, stopniowo doprowadzając system ochrony danych osobowych do zgodności z RODO.

Etap II – Monitoring – okresowo weryfikujemy realizację zaleceń, pomagamy przy wdrożeniu zmian, dokumentacji, nowych procedur i zabezpieczeń. 

Etap III (opcjonalnie) – funkcja inspektora ochrony danych –  wykonujemy czynności wynikających z przepisów prawa, w szczególności: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, prowadzenie szkoleń. Jest to także gwarancja zachowania efektywności wdrożonych zmian oraz bieżące doradztwo prawno-organizacyjne i stała pomoc w zakresie ochrony danych osobowych.

Dla kogo?

Ten model zakłada długoterminową współpracę i sprawdza się w szczególności w podmiotach o niewielkiej świadomości z zakresu ochrony danych osobowych lub tych, które chciałyby wdrożyć system ochrony danych osobowych od podstaw zgodnie z obowiązującymi lub przyszłymi przepisami prawa (RODO).

Chronimy Twoje dobro

Pomagamy skutecznie zabezpieczyć Twój interes w sporze z kontrahentami, pracownikami i administracją.

DZIAŁAJ NATYCHMIAST

Strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OK, ROZUMIEM